Účetnictví a kurzy Brno
Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno

KURZ PRO FAKTURANTKY (online výuka) s možností základů účetnictví

 

Tento online kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí umět správě vystavit fakturu, daňový doklad k faktuře nebo opravný doklad. Pro ty kteří chtějí zároveň umět i účtovat, nabízíme variantu se základy účetnictví.

 

 

Osnova kurzu:

a) kurz pro fakturantky

1. Doklady: Druhy dokladů, náležitostí účetních a daňových dokladů, praktické příklady na vystavení dokladů

2. Bonusy, skonta a slevy: Vysvětlení pojmů, příklady použití

3. Datum zdanitelného plnění

4. Místo zdanitelného plnění

5.Fakturace v cizí měně: .Vystavení zahraniční faktury

 

b) kurz pro fakturantky ze základy účetnictví

1. Doklady: Druhy dokladů, náležitostí účetních a daňových dokladů, praktické příklady na vystavení dokladů

2. Bonusy, skonta a slevy: Vysvětlení pojmů, příklady použití

3. Datum zdanitelného plnění

4. Místo zdanitelného plnění

5.Fakturace v cizí měně: .Vystavení zahraniční faktury

6. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha.  Výkaz zisků a            ztrát.  Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

7. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

8. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů

9. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 

Kurz obsahuje 2 varianty: minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

a) kurz pro fakturantky - délka kurzu je 6 hodin. Výuka probíhá 2x týdně ve 120 minutových blocích. Celkem 3 x 120 minut. 

Cena kurzu je 2 400,--

b) kurz pro fakturantky se základy účetnictví - délka kurzu je 16  hodin. Výuka probíhá 2x týdně ve 120minutových blocích. Celkem 8 x 120 minut.

Cena kurzu je 6 400,--

 

 

Aktuálně nemáme pro tenhle kurz otevřen termín. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat.