Účetnictví a kurzy Brno
Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno

1.) Rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ (s možností online výuky a praxí na počítači)

Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se po absolvování kurzu chtějí profesionálně věnovat účtování, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci.

Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví (dříve podvojného účetnictví) a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Celý kurz můžete absolvovat i formou online výuky. Pouze praktickou část - praxe na počítači a závěrečnou zkoušku je nutné absolvovat v učebně. Výuka probíhá 2 x týdně ve 120 minutových blocích. Celkem tedy 24 x 120 minut.

 

 

Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha.  Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka uzávěrka:  Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledu

 9. Časové rozlišení a dohadné účty

 10. Cizí měny: Učtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Účtování tvorby a zrušení opravné položky a odpis pohledávek. Podmínky pro tvorbu zákonné opravné položky k pohledávkám a kdy lze pohledávku odepsat. Účtování tvorby a zrušení ostatních opravných položek. Účtování zákonných a ostatních rezerv. Podmínky, kdy lze tvořit zákonnou rezervu. Rizika špatné tvorby rezervy.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda.

 15. Daň z příjmu fyzických osob:

 16. Daň z příjmu právnických osob:

 17. DPH:

 18. Silniční daň:

 19. Závěrečná zkouška

 

Kurz obsahuje 2 varianty: minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Délka kurzu je 160 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 80 hodin samostudium). Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin

Cena kurzu je 10 000,--

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

 

Prezenční rekvalifikační kurz 17.10. - 13.12.2022. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00 mimo dny 14. a 15.11.2022, kdy se kurz nekoná. 19.12. se budeme věnovat praxi v účtování na PC a 20.12.2022 proběhne závěrečná zkouška. 

 

 

 

Další  možnosti výuky:

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je  30 000,--.

ONLINE KURZ Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 24 stodvacetiminutových lekcí výuky.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 22 000,-- (bez praxe na počítači), 24 000,-- (s praxí na počítači)

b) skupinová výuka:

- dva účastníci kurzu: cena 18 000,--(bez praxe na počítači), 20 000,-- (s praxí na počítači)

- tři účastníci kurzu: cena 15 000,-- (bez praxe na počítači), 18 000,-- (s praxí na počítači)

 

 

 

2.) Rekvalifikační kurz MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (s možností online výuky a praxí na počítači)

Tento rekvalifikační kurz Vás naučí vše, co potřebujete pro práci mzdové účetní. Je určen pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o mzdovou problematiku.

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva a výpočtu mezd tak, aby jste byli schopni samostatně zpracovávat mzdy v menších i větších firmách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

 

Osnova kurzu:

1. Pracovně-právní problematika: Pracovní právo. Druhy pracovních poměrů. Vznik, změna a zánik pracovní smlouvy. Náležitosti pracovní       smlouvy.

2. Pracovní doba, dovolená: Druhy pracovní doby. Rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Druhy dovolené. Podmínky pro čerpání             dovolené.

3. Překážky v práci: Druhy překážek ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. 

4. Dohody mimo pracovní poměr: Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.

5. Výpočet mzdy: Výpočet hrubé mzdy. Výpočet příplatků a práci přesčas, o víkendu, ve svátek a v noci. Výpočet čisté mzdy.

6. Průměrný výdělek: Druhy průměrných výdělků. Výpočet průměrného výdělku.

7. Srážky ze mzdy: Druhy srážek. Výpočet exekučních srážek.

8. Náhrada za nemoc: Rozdíl náhrady za pracovní neschopnost a nemocenské. Výpočet výše náhrady za pracovní neschopnost. Specifické     příklady výpočtu (při bonusech na dítě a exekucích)

9. Roční vyúčtování: Komu může zaměstnavatel provést roční zúčtování. Postup při ročním vyúčtování. Uplatnění odpočtů a slev při ročním     vyúčtování.

10. Praktické účtování na počítači

 

 

 Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Délka kurzu je 120 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 40 hodin samostudium). Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin

Cena kurzu je 10 000,--

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

Prezenční rekvalifikační kurz 17.10. - 13.12.2022. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00 mimo dny 14. a 15.11.2022, kdy se kurz nekoná. 19.12. se budeme věnovat praxi v účtování na PC a 20.12.2022 proběhne závěrečná zkouška. 

 

 

 

 

 

Další možnosti výuky: 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je  30 000,--.

ONLINE KURZ Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 24 stodvacetiminutových lekcí výuky.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 22 000,-- (bez praxe na počítači), 24 000,-- (s praxí na počítači)

b) skupinová výuka:

- dva účastníci kurzu: cena 18 000,--(bez praxe na počítači), 20 000,-- (s praxí na počítači)

- tři účastníci kurzu: cena 15 000,-- (bez praxe na počítači), 18 000,-- (s praxí na počítači)