Ochrana a zpracování osobních údajů

Prohlášení


Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, společností POREA s.r.o., Tuřanské náměstí 91/35, Brno - Tuřany, IČ: 07862571 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


Účel zpracování údajů


V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v poptávkovém formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zaslání obchodnícho sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.


Prohlášení správce


Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


Souhlasíte?


Pokud se zde uvedenými zásadami pro zpracování osobních údajů souhlasíte, vraťte se prosím zpět ke kontaktnímu formuláři a napište nám svůj dotaz, na který Vám co nejdříve odpovíme.


False