Ze světa účetnictví a daní

Přehled novinek od 1.1.2023


 • Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Podobnější informace na stránkách finanční správy

 • 3 pásma paušální daně pro fyzické osoby – viz článek níže.

 • Navýšení příjmů do kterých se nemusí podávat daňové přiznání

  • Pokud má fyzická osoba příjmy do 50 000 Kč, nebude povinna podávat od 1.1.2023 daňové přiznání. Doposud to byla částka 15 000 Kč.

  • Pokud má fyzická osoba příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a zároveň má příjmy do 20 000 Kč, nebude povinna podávat daňové přiznání. Doposud to byla částka 6 000 Kč.

 • Končí povinnost elektronicky evidovat tržby.

 • Snížení pokut za pozdní podání kontrolního hlášení na polovinu
  (kromě pokuty 1 000 Kč).

 • Prodloužení lhůty na podání následného kontrolního hlášení v případě výzvy z finančního úřadu na 17 dnů.

 • Zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun.

 • Navýšení sazeb spotřební daně o 5%.


Paušální daň od roku 2023


Paušální daň má za úkol zjednodušit podnikání fyzických osob. Fyzická osoba, která využije paušální režim, nemá povinnost podávat daňové přiznání, ani přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pouze měsíčně platí pevně stanovenou částku.


Paušální daň mohou využívat osoby, které:

 • Nejsou plátci DPH.

 • Nejsou dlužníci ani nejsou v insolvenčním řízení.

 • Nejsou zaměstananci.

 • Nejsou společníci veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti.

Fyzická osoba, která se rozhodne pro paušální daň, musí správci daně podat oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději do 10.1. daného roku. Plátcem paušální daně se stává zpětně od 1.1. Pokud začíná podnikat později než 10.1., pak musí oznámení podat do dne zahájení činnosti a stává se plátcem ode dne zahájení podnikání.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu se podává na předepsaném tiskopise vydaném Ministerstvem financí.


Paušální daň zahrnuje:

 • Zálohu na daň z příjmu ve výši 100 Kč.

 • Zálohu na důchodové pojištění.

 • Zálohu na zdravotní pojištění.

Paušální daň je splatná do 20 dne v měsíci na účet místně příslušného správce daně s předčíslím 2866. Variabilní symbol je rodné číslo bez lomítka (kmenová část DIČ).


Čísla finančních úřadů
Finanční úřad             Číslo účtu  
  Finanční úřad pro hlavní město Prahu           2866-77628031/0710
  Finanční úřad pro Středočeský kraj           2866-77628111/0710
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj           2866-77627231/0710
  Finanční úřad pro Plzeňský kraj           2866-77627311/0710
  Finanční úřad pro Karlovarský kraj           2866-77629341/0710
  Finanční úřad pro Ústecký kraj           2866-77621411/0710
  Finanční úřad pro Liberecký kraj           2866-77628461/0710
  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj           2866-77626511/0710
  Finanční úřad pro Pardubický kraj           2866-77622561/0710
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina           2866-67626681/0710
  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj           2866-77628621/0710
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj           2866-47623811/0710
  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj           2866-77621761/0710
  Finanční úřad pro Zlínský kraj           2866-47620661/0710Do 31.12.2022 bylo pouze jedno pásmo. A to pro podnikatele, kteří měli příjem do 1 000 000 Kč. Výše paušální daně byla 5 994 Kč.


Od roku 2023 jsou nově 3 pásma:


 1. Pásmo:

  • Pokud má podnikatel příjmy ve výši max. 1 000 000 Kč za zdaňovací období bez ohledu na druh podnikání.

  • Pokud má podnikatel příjmy ve výši max. 1 500 000 Kč za zdaňovací období a aspoň 75% příjmů, na které lze uplatnit paušální výdaje ve výši 60% nebo 80%.

  • Pokud má podnikatel příjmy ve výši max. 2 000 000 Kč za zdaňovací období a aspoň 75% příjmů, na které lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80%.


  Výše záloh: 6 208 Kč. 2. Pásmo:

  • Pokud má podnikatel příjmy ve výši max. 1 500 000 za zdaňovací období bez ohledu na druh podnikání.

  • Pokud má podnikatel příjmy ve výši max. 2 000 000 Kč za zdaňovací období a aspoň 75% příjmů, na které lze uplatnit paušální výdaje ve výši 60% nebo 80%.


  Výše záloh: celkem 16 000 Kč. Z toho činí:

  • Záloha na daň je 4 963 Kč.

  • Záloha na sociální pojištění je 7 446 Kč

  • Záloha na zdravotní pojištění je 3 591 Kč 3. Pásmo:

  • Pokud má podnikatel příjmy ve výši max. 2 000 000 Kč za zdaňovací období bez ohledu na druh podnikání.


  Výše záloh: celkem 26 000 Kč. Z toho činí:

  • Záloha na daň 9 320 Kč.

  • Záloha na sociální pojištění je 11 388 Kč

  • Záloha na zdravotní pojištění je 5 292 Kč.
False