Webináře

Naše služby


Více informací o našich službách můžete získat na telefonu +420 607 967 163,
e-mailem na adrese
katerina.porubanova@porea.eu nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách.


Webináře jsou přenášeny živě přes internet.
Účastníci webináře obdrží materiály a odkaz k registraci e-mailem den před zahájením webináře. Není nutná instalace žádného softwaru. Přenos probíhá ve webovém prohlížeči. Účastníci mohou během prezentace klást otázky.
Z webináře bude pořízen záznam, který bude poskytnut všem účastníkům, kteří se na webinář zaregistrovali.
Cena webináře je 1 500 Kč.


Témata našich webinářů:Roční vyúčtování pro úplné začátečníky:

 • Časová osa ročního vyúčtování.

 • Komu lze a komu ne provést roční vyúčtování.

 • Postup u zaměstnanců, kterým nelze provést roční vyúčtování.

 • Postup u zaměstnanců, kterým lze provést roční vyúčtování.

 • Praktický návod jak provést roční vyúčtování.

 • Odčitatelné položky.

 • Slevy na dani.

 • Příklad na roční vyúčtování včetně vyplnění přiznání k dani z příjmu ze závislé činnosti.


Hospodářský výsledek a jeho rozdělení:

 • Výpočet hospodářského výsledku.

 • Nedaňové náklady a výnosy.

 • Úprava hospodářského výsledku na základ daně.

 • Výpočet daně a výpočet povinných záloh.

 • Rozdělení hospodářského výsledku.


Důchodové pojištění a evidenční list důchodového pojištění (ELDP):

 • Okruh pojištěných osob.

 • Zaměstnání malého rozsahu.

 • Zaměstnávání osob v předčasném důchodě .

 • Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění.

 • Jak správně vyplnit ELDP.

 • Příklady na vyplňování ELDP.


Mateřská a rodičovská dovolená zaměstnance:

 • Povinnosti zaměstnavatele z pohledu BOZP.

 • Pracovní poměry na dobu určitou při zástupu zaměstnance.

 • Povinnosti zaměstnankyně/zaměstnance při nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 • Možnost přivýdělku zaměstnankyně/zaměstnance při mateřské nebo rodičovské dovolené.

 • Povinnosti vůči institucím během mateřské a rodičovské dovolené z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele.

 • Poskytnutí neplaceného volna.

 • Návrat zaměstnankyně/zaměstnance po mateřské nebo rodičovské dovolené.

 • Ukončení pracovního poměru z organizačních důvodu.

 • Roční vyúčtování daně zaměstnancům na mateřské nebo rodičovské dovolené.


Pokud jste si z naší nabídky vybrali, kontaktujte nás prostřednictvím objednávkového formuláře, nebo výše uvedených kontaktů.

False