Rekvalifikační kurzy

Naše služby


Více informací o našich službách můžete získat na telefonu +420 607 967 163,
e-mailem na adrese
katerina.porubanova@porea.eu nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách.


Rekvalifikační kurz účetnictví:


Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se po absolvování kurzu chtějí profesionálně věnovat účtování, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci.

Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Celý kurz můžete absolvovat i formou online výuky. Pouze praktickou část - praxe na počítači a závěrečnou zkoušku je nutné absolvovat v učebně. Výuka probíhá 2 x týdně ve 120-timinutových blocích. Celkem tedy 24 x 120 minut.


Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady. Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka uzávěrka: Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledku.

 9. Časové rozlišení a dohadné účty.

 10. Cizí měny: Učtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Druhy rezerv a jejich účtování. Které rezervy jsou daňově uznatelné. Druhy opravných položek a jejich účtování. Kdy je opravná položka daňové uznatelná. Kdy lze provést odpis pohledávky.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad.

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda.

 15. Daň z příjmu fyzických osob.

 16. Daň z příjmu právnických osob.

 17. DPH.

 18. Silniční daň.

 19. Závěrečná zkouška.


Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Rekvalifikační kurz účetnictví - obsahuje 160 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 80 hodin samostudium). Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin.
Cena kurzu je 10 000,--


Termíny kurzu:
Prezenční rekvalifikační kurz 6.2. - 4.4.2023. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00 mimo dny 13. a 14.3.2023, kdy se kurz nekoná. 8. a 9.3. se budeme věnovat praxi v účtování na PC a 4.4.2023 proběhne závěrečná zkouška.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 24 stodvacetiminutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 22 000,-- (bez praxe na počítači), 24 000,-- (s praxí na počítači)


 2. Skupinová výuka:
 • Dva účastníci kurzu: cena 18 000,--(bez praxe na počítači), 20 000,-- (s praxí na počítači).

 • Tři účastníci kurzu: cena 15 000,-- (bez praxe na počítači), 18 000,-- (s praxí na počítači).

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 30 000,--.Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví:


Tento rekvalifikační kurz Vás naučí vše, co potřebujete pro práci mzdové účetní. Je určen pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o mzdovou problematiku.

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva a výpočtu mezd tak, aby jste byli schopni samostatně zpracovávat mzdy v menších i větších firmách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.


Osnova kurzu:

 1. Pracovně-právní problematika: Pracovní právo. Druhy pracovních poměrů. Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Náležitosti pracovní smlouvy.

 2. Pracovní doba, dovolená: Druhy pracovní doby. Rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Druhy dovolené. Podmínky pro čerpání dovolené.

 3. Překážky v práci: Druhy překážek ze strany zaměstnance a zaměstnavatele.

 4. Dohody mimo pracovní poměr: Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.

 5. Výpočet mzdy: Výpočet hrubé mzdy. Výpočet příplatků a práci přesčas, o víkendu, ve svátek a v noci. Výpočet čisté mzdy.

 6. Průměrný výdělek: Druhy průměrných výdělků. Výpočet průměrného výdělku.

 7. Srážky ze mzdy: Druhy srážek. Výpočet exekučních srážek.

 8. Náhrada za nemoc: Rozdíl náhrady za pracovní neschopnost a nemocenskou. Výpočet výše náhrady za pracovní neschopnost. Specifické příklady výpočtu (při bonusech na dítě a exekucích)

 9. Roční vyúčtování: Komu může zaměstnavatel provést roční zúčtování. Postup při ročním vyúčtování. Uplatnění odpočtů a slev při ročním vyúčtování.

 10. Praktické účtování na počítači.


Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví - obsahuje 120 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 40 hodin samostudium). Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin
Cena kurzu je 10 000,--


Termíny kurzu:
Prezenční rekvalifikační kurz 24.4. - 20.6.2023. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00 mimo dny 1. a 8.5.2023, kdy se kurz nekoná. 19.6 se budeme věnovat praxi v účtování na PC a 20.6.2023 proběhne závěrečná zkouška.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz:
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova Online. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 24 stodvacetiminutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma (jeden účastník): cena 22 000,-- (bez praxe na počítači), 24 000,-- (s praxí na počítači).


 2. Skupinová výuka:
 • Dva účastníci kurzu: cena 18 000,--(bez praxe na počítači), 20 000,-- (s praxí na počítači).

 • Tři účastníci kurzu: cena 15 000,-- (bez praxe na počítači), 18 000,-- (s praxí na počítači).

Individuální výuka:
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního kurzu je 30 000,--.