Rekvalifikační kurzy

Naše služby


Více informací o našich službách můžete získat na telefonu +420 607 967 163,
e-mailem na adrese
katerina.porubanova@porea.eu nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách.


Rekvalifikační kurz účetnictví


Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se chtějí po absolvování kurzu věnovat účetnictví profesionálně, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci.

Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Celý kurz můžete absolvovat i formou online výuky. Pouze praktickou část - praxe na počítači a závěrečnou zkoušku je nutné absolvovat v učebně. Výuka probíhá 2 x týdně ve 120-timinutových blocích. Celkem tedy 24 x 120 minut.


Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady. Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady. Náležitosti dokladů. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka a uzávěrka: Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledku.

 9. Časové rozlišení a dohadné účty.

 10. Cizí měny: Účtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Druhy rezerv a jejich účtování. Které rezervy jsou daňově uznatelné. Druhy opravných položek a jejich účtování. Kdy je opravná položka daňové uznatelná. Kdy lze provést odpis pohledávky.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad v podmínkách pro aktuální rok.

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda. Uzavření účtů a výpočet hospodářského výsledku.

 15. Základní přehled o daňové soustavě: Význam daní. Základní daňové pojmy. Daňová soustava.

 16. Zákon o dani z příjmů: Daň z příjmu fyzických a právnických osob (výklad dle zákona). Praktické výpočty výše daně. Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob.

 17. Zákon o DPH: Výklad zákona o DPH. Praktické příklady výpočtu výše DPH a výplnění přiznání k DPH.

 18. Silniční daň: Poplatníci daně. Kdo nemá povinnost platit silniční daň. Praktické příklady výpočtu výše silniční daně a vyplnění daňového přiznání.

 19. Praktické příklady: Výpočty daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH a silniční daně.

 20. Závěrečná zkouška.Rekvalifikační kurz účetnictví - obsahuje 160 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 80 hodin samostudium).
Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.
Cena kurzu je 10 000,-- rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.


Termíny kurzu:
Prezenční kurz 12.2. - 3.4.2024. Výuka bude probíhat každé pondělí a úterý od 8:00 - 12:00 s vyjímkou 1.4.2024, kdy se kurz nekoná.
26.3. a 2.4. se budeme věnovat praxi v účtování na PC a 3.4.2024 ve středu proběhne závěrečná zkouška.
Viz kalendář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz s vyjímkou závěrečné koušky můžete absolvovat z pohodlí vašeho domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a čas výuky. Online kurz má dvacet čtyři 120-timinutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma

  • Jeden účastník bez praxe na počítači: cena 22 000,--.
   Jeden účastník s praxí na počítači: cena 24 000,--.
   Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.

 2. Skupinová forma

  • Dva účastníci bez praxe na počítači: cena 18 000,--.
   Dva účastníci s praxí na počítači: cena 20 000,--.
   Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.

  • Tři účastníci bez praxe na počítači: cena 15 000,--.
   Tři účastníci s praxí na počítači: cena 18 000,--.
   Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.


Individuální výuka
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v učebně v čase a termínech, které si domluvíte.
Cena individuálního kurzu je 30 000,-- rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví


Tento rekvalifikační kurz Vás naučí vše, co potřebujete pro práci mzdové účetní. Je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o mzdovou problematiku.

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva a výpočtu mezd tak, aby jste byli schopni samostatně zpracovávat mzdy v menších i větších firmách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.


Osnova kurzu:

 1. Pracovně-právní problematika: Pracovní právo. Druhy pracovních poměrů. Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Náležitosti pracovní smlouvy.

 2. Pracovní doba, dovolená: Druhy pracovní doby. Rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Druhy dovolené. Podmínky pro čerpání dovolené.

 3. Překážky v práci: Druhy překážek ze strany zaměstnance a zaměstnavatele.

 4. Dohody mimo pracovní poměr: Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.

 5. Výpočet mzdy: Výpočet hrubé mzdy. Výpočet příplatků a práci přesčas, o víkendu, ve svátek a v noci. Výpočet čisté mzdy.

 6. Průměrný výdělek: Druhy průměrných výdělků. Výpočet průměrného výdělku.

 7. Srážky ze mzdy: Druhy srážek. Výpočet exekučních srážek.

 8. Náhrada za nemoc: Rozdíl náhrady za pracovní neschopnost a nemocenskou. Výpočet výše náhrady za pracovní neschopnost. Specifické příklady výpočtu (při bonusech na dítě a exekucích)

 9. Roční vyúčtování: Komu může zaměstnavatel provést roční zúčtování. Postup při ročním vyúčtování. Uplatnění odpočtů a slev při ročním vyúčtování.

 10. Praktické cvičení z účtování mezd na počítači.Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví - obsahuje 120 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 40 hodin samostudium).
Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.
Cena kurzu je 10 000,-- rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.


Termíny kurzu:
Prezenční rekvalifikační kurz - pro stanovení termínu kurzu nás prosím kontaktujte.
Viz kalendář a objednávkový formulář.


Další možnosti absolvování kurzu:

Online kurz
Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz s vyjímkou závěrečné koušky můžete absolvovat z pohodlí vašeho domova online. S lektorkou si domluvíte termíny a čas výuky. Online kurz má dvacet čtyři 120-timinutových lekcí výuky.

 1. Individuální forma

  • Jeden účastník bez praxe na počítači: cena 22 000,--.
   Jeden účastník s praxí na počítači: cena 24 000,--.
   Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.

 2. Skupinová forma

  • Dva účastníci bez praxe na počítači: cena 18 000,--.
   Dva účastníci s praxí na počítači: cena 20 000,--.
   Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.

  • Tři účastníci bez praxe na počítači: cena 15 000,--.
   Tři účastníci s praxí na počítači: cena 18 000,--.
   Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.

Individuální výuka
Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v učebně v čase a termínech, které si domluvíte.
Cena individuálního kurzu je 30 000,--rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.
False